Gymnasium- Ansökan om resebidrag

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka inInformation

Denna e-tjänst är till för dig som vill ansöka om Resebidrag under gymnasietiden.

Ansök senast 10 juni inför nytt läsår.

Inför läsåret kan du ansöka om resebidrag (busskort, kontant ersättning samt anslutningsbidrag). Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.

Busskort:
Busskort skickas till din folkbokföringsadress i god tid inför skolstarten.
Kommer ansökan in för sent får du bekosta dina resor själv i början av höstterminen.
Slutar du skolan eller flyttar från kommunen ska busskortet återlämnas snarast till Kunskapens Hus. I annat fall debiteras du eller vårdnadshavare.
Tänk på att alltid registrera ditt kort vid varje resa för att Västtrafik ska kunna sätta in rätt antal fordon.

Kontantbidrag:
Kontantbidrag motsvarar busskortets värde i kontanter, och utbetalas terminsvis i slutet på augusti samt i början av januari.
Du måste välja om du vill ha bidraget hela läsåret eller per termin. Du kan inte välja att få kontantbidrag för del av termin. 

Anslutningsbidrag:
Anslutningsbidrag kan du ansöka om när du har mer än sex kilometer mellan bostaden och närmsta busshållplats. Ersättning utbetalas med för närvarande 16 kronor/mil efter terminens slut. Samåkning krävs (om möjligt).

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta e-tjänsten.
  • Ansökan bygger på att en vårdnadshavare ansöker för omyndig elev medan myndig elev ansöker själv.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i PDF-format, utan att logga in med bank-ID. Ifall PDF-blankett används, så måste blanketten skrivas ut och vara undertecknad av vårdnadshavare/myndig elev för att vara giltig. Den skickas sedan till: Kunskapens hus, Kustvägen 12, 455 61 Dingle. 

 

 

Har du frågor?

Kontakta Eva Gilberg Olsson via e-post eva.gilberg.olsson@munkedal.se eller via telefon på 0524-181 62.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven och dig som vårdnadshavare, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är Barn- och Utbildningsnämnden. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se.

 

 


Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned