Gymnasium - Taxiresor elev

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka inInformation

Denna e-tjänst är till för dig som vill ansöka om Taxiresa under gymnasietiden.

Ansök senast 1 maj inför nytt läsår.

Inför läsåret kan du, som av medicinska eller liknande skäl inte kan åka kollektivt, ansöka om taxiresa till och från skolan.
Även om du haft beviljad taxiresa tidigare läsår måste du ansöka på nytt inför kommande läsår. Ett nyutskrivet läkarintyg måste bifogas ansökan.

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta e-tjänsten.
  • Ansökan bygger på att en vårdnadshavare ansöker för omyndig elev medan myndig elev ansöker själv, alternativt får hjälp att fylla i PDF-blanketten.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i PDF-format, utan att logga in med bank-ID. Ifall PDF-blankett används, så måste blanketten skrivas ut och vara undertecknad av vårdnadshavare/myndig elev för att vara giltig. Den skickas sedan till: Kunskapens hus, Kustvägen 12, 455 61 Dingle. 

 

Har du frågor?

Kontakta Eva Gilberg Olsson via e-post eva.gilberg.olsson@munkedal.se eller via telefon på 0524-181 62.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven och dig som vårdnadshavare, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är Barn- och Utbildningsnämnden. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se.

 

 


 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned