Eldstad / rökkanal - Anmälan om installation/ändring

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Anmälan eldstad
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka inInformation

Om du vill installera ny eldstad, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du alltid göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.  Om du vill bygga en ny skorsten eller rökkanal kan bygglov krävas om byggnationen väsentligt ändrar byggnadens utseende.  Debitering av avgifter kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Munkedals kommun. 

 

Handläggningen av ärendet påbörjas först när handlingarna är kompletta. Om ärendet inte är komplett skickas en begäran om att kompletteringar krävs. 

 

Efter genomförd installation ska den besiktigas av skorstensfejarmästaren. Besiktningsprotokollet skall skickas till byggnadsnämnden. 

 

Du kan läsa mer om eldstäder och kaminer på munkedal.se

 

Förutsättningar 

• Du behöver kunna bifoga en prestandadeklaration för eldstaden och/eller rökkanalen.

  

• Du behöver ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten.

 

• Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i pdf-format, utan att logga in med bank-ID.

 

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post planbygg@munkedal.se eller via kommunens telefonväxel 0524-180 00.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned