Attefallsbyggnad - Anmälan av fristående nybyggnad

 • 1. Fliknamn
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Signera
 • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Information

Det är tillåtet att bygga upp till 30 kvadratmeter stort ”attefallshus” på sin tomt under vissa förutsättningar, utan att söka bygglov. Du behöver göra en anmälan och få ett beviljat startbesked innan byggstart.  Byggnaden kan användas som komplementbostadshus, fritidshus eller permanent alternativt som komplementbyggnad. Det vill säga som garage, förråd, gäststuga eller liknande.

 

Debitering av avgifter kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Munkedals kommun. 

 

Handläggningen av ärendet påbörjas först när handlingarna är kompletta. Om ärendet inte är komplett skickas en begäran om att kompletteringar krävs.

 

Vill du läsa mer om attefallshus, se munkedal.se  

 

Förutsättningar

 • Handlingar som ska bifogas till anmälan:
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Ritningar skala 1:100 - fasadritningar och planritning
 • Du kan även ange övriga uppgifter som du anser kan vara till nytta vid handläggning av ärendet.
 • Du behöver ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten.
 • Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i pdf-format, utan att logga in med bank-ID.

 

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post planbygg@munkedal.se eller via kommunens telefonväxel 0524-180 00.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned