Gymnasium - Ansökan om inackorderingsbidrag

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Information om skola och inackordering
  • 3. Förutsättningar för bidragsansökan och restid
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka inInformation

Denna e-tjänst är till för dig som vill ansöka om Inackorderingsbidrag under gymnasietiden.

Ansök senast 31 augusti inför nytt läsår.

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola kan du inför läsåret ansöka om inackorderingsbidrag, om du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Inackorderingsbidrag kan endast sökas för elev som är förstahandsmottagen på en gymnasieskola.

Bifoga alltid kopia på hyreskontraktet, även om du tidigare läsår varit beviljad bidrag. Är du inneboende hos någon ska denne intyga att du bor där.

Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta e-tjänsten.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i pdf-format, utan att logga in med bank-ID.
  • Ansökan bygger på att en vårdnadshavare ansöker för omyndig elev medan myndig elev ansöker själv.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i PDF-format, utan att logga in med bank-ID. Ifall PDF-blankett används, så måste blanketten skrivas ut och vara undertecknad av vårdnadshavare/myndig elev för att vara giltig. Den skickas sedan till: Kunskapens hus, Kustvägen 12, 455 61 Dingle. 

 

 

Har du frågor?

Kontakta Eva Gilberg Olsson via e-post eva.gilberg.olsson@munkedal.se eller via telefon på 0524-181 62.

 

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om eleven och dig som vårdnadshavare, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är Barn- och Utbildningsnämnden. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se.

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned