Ansökan om Medborgarbudgetens medel

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Förslaget
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka inInformation

Välkommen till vår e-tjänst för medborgarbudget!

 

Den totala medborgarbudgeten kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i Munkedals kommun. Medlen kan till exempel användas till att möjliggöra aktiviteter, köpa in utrustning eller medfinansiera större projekt.

Förslaget ska vara praktiskt genomförbart och vara tillgängligt för allmänheten. Satsningar kan genomföras av en förening eller kommunen, men ska ske på förslag eller initiativ från enskilda kommuninvånare.

 

Observera att medel inte betalas ut till privatpersoner.

 

Eventuell kostnad för underhåll och skötsel ska bifogas förslaget.

 

Kultur och utbildningsnämnden beslutar om vilka förslag som uppfyller kriterierna och som går vidare till omröstning. De kandidater som har ansökt om medborgarbudget erbjuds möjlighet att delta på nämndens möte under beslutspunkten.  Förslagen presenteras på kommunens hemsida med möjlighet för medborgarna att rösta under ett visst tidsintervall.

Utlysning sker via kommunens hemsida med datum för senast inlämnande samt maximalt sökbart belopp. Vi ser fram emot dina förslag!

 

Förutsättningar

  • Medborgarförslaget får bara ta upp ett ämne
  • Namn, adress och telefonnummer ska anges
  • Du behöver ett bank-ID för att använda e-tjänsten
  • Du kan även ladda ner, fylla i och skriva ut blanketten, utan att logga in med bank-ID

 

Har du frågor?

Kontakta Kultur och utbildingsförvaltningen via e-post kommun@munkedal.se eller via kommunens telefonväxel 0524-180 00

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned