Barnomsorg - Ansökan om förskole- eller fritidsverksamhet i annan kommun

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in


Information

Denna e-tjänst är till för dig som vill ansöka om förskole- eller fritidsverksamhet i annan kommun.

 

 

Observera: Vanlig barnomsorgsansökan måste göras till den kommun eller till den privata verksamhet där man önskar placering.

Mottagande kommun/fristående verksamhet debiterar vårdnadshavare föräldraavgiften om inget annat avtalats.

 

 

Förutsättningar

Du behöver ett bank-ID för att starta e-tjänsten.

Ansökan bygger på att båda vårdnadshavare signerar digitalt. Först när båda vårdnadshavare signerat skickas ansökan in.

Du kan även ladda ner ansökan som blankett  i PDF-format, utan att logga in med bank-ID. Ifall PDF-blankett används, så måste blanketten skrivas ut och vara undertecknad av båda vårdnadshavarna för att vara giltig. Den skickas sedan till: Munkedals kommun, Barn och utbildning, 455 80 Munkedal 

 

Har du frågor?

Kontakta barnomsorgssekreterare Ann-Sofi Kristiansson via e-post ann-sofie.kristiansson@munkedal.se eller via telefon på 0524-181 46.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om barnet/eleven och dig som vårdnadshavare, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är Barn- och Utbildningsnämnden. Läs mer om hur Munkedals kommun hanterar dina personuppgifter på munkedal.se.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned